Ελευσινίων 6, Ηλιούπολη, Αθήνα - Τ.Κ.: 16344

Τηλέφωνο: 2109595945

Φαξ: 2109595946

E-mail: smartchoicekx@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.smartchoicekx.gr